Wydarzenia towarzyszące

W dniu 12.05.2022r. w godzinach 13.30-15.30 odbędzie się spotkanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznejz Konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie rehabilitacji medycznej.Tego samego dnia w godzinach 16:00-19:00 odbędzie się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

W dniu 13.05.2022r. o godzinie 13:00-14:30 odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

W dniu 13.05.2022r. o godzinie 16:15-17:45 odbędzie Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.