Program

Program ramowy XX Sympozjum Naukowego
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w dniach 13-14 maja 2022 roku w Krakowie


Temat Sympozjum: Kompleksowa rehabilitacja w dobie pandemii COVID-19


12.05.2022 r. - czwartek 


13.30 – 15.30Zebranie Konsultanta Krajowego z Konsulatami wojewódzkimi w dziedzinie Rehabilitacji medycznej
16.00 – 19.00Zebranie Zarządu Głównego PTReh 
19.30 Kolacja ZG PTReh i zaproszonych Gości 

13.05.2022 r. - piątek 


9.00 – 9:30Rozpoczęcie Sympozjum: Powitanie uczestników i gości. Wystąpienia okolicznościowe. 
9.30 – 11.00 
Sesja Naukowa I

"Od Krakowa (1990) do Krakowa (2021)" - dwadzieścia Sympozjów Naukowych Polskiego Towarzystwa Re habilitacji - Jolanta Kujawa, Bogumił Przeździak, Marek Krasuski, Piotr Majcher
Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po przebyciu SARS-COV 2 - Marta Woldańska-Okońska - Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wpływ pandemii Covid-19 na poziom lęku i depresji u opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych - Lidia Perenc - Instytut Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
Rola nowoczesnej terapii zajęciowej i znaczenie współpracy w zespole interdyscyplinarnym w procesie rehabilitacji pacjenta w dobie COVID-19 na podstawie wybranych przypadków klinicznych - Anna Kapinus - Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka
Standardy diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii pacjentów po COVID – 19 – analiza wybranych aspektów - Anna Szczygielska – Babiuch - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
11.00 – 11.15Przerwa kawowa 
11.15 – 12.45 
Sesja Naukowa II

Potrzeby i odczucia Polaków w kontakcie z pracownikami ochrony zdrowia oraz wpływ treści przekazywanych przez massmedia na podejście do procesu leczenia podczas pandemii SARS CoV-2 - Sylwia Krukowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WAM w Łodzi
Potrzeby  i  odczucia  pracowników  ochrony  zdrowia  podczas pandemii SARS CoV-2 - Sylwia Krukowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego WAM w Łodzi
Schemat postępowania i możliwości bezpiecznego prowadzenia rehabilitacji neurologicznej oraz ochrony personelu jak i pacjentów wypracowany w trakcie trwającej pandemii - Elżbieta Miller - KatedraiKlinika Rehabilitacji Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Możliwości telerehabilitacji pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a w dobie pandemii COVID 19 - Joanna Jabłońska-Brudło, Agnieszka Sobierajska-Rek - Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; Łukasz Mański - Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; Karolina Śledzińska - Zakład Pielęgniarstwa Internistyczno-Pediatrycznego, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku; Eliza Wasilewska - Klinika Alergologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
12.45 – 13.45Lunch 
13.00 – 15.00 Posiedzenie Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk
13.45 – 15.15 
Sesja Naukowa III

Akceptacja choroby, radzenie sobie ze stresem oraz oczekiwania względem personelu medycznego wśród pacjentów oddziału rehabilitacji w związku z sytuacją pandemii COVID-19 i izolacji społecznej - Anna Starowicz – Filip - Collegium Medicum UJ, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii 
Ocena skuteczności kinezyterapii w trakcie leczenia covid-19 w tymczasowym oddziale zakaźnym - Jarosław Tałałaj - Klinika Rehabilitacji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Poczucie alienacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19 - Iwona Maciąg-Tymecka - 1.Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu  2. Centrum Rehabilitacji Krok Po Kroku w Gdańsku
Zaburzenia poznawcze i emocjonalne u chorych po Covid -19 - doniesienie wstępne - Dorota Janikowska-Hołoweńko - Dzienny Oddział Psychogeriatryczny Pomorskie Centrum Reumatologiczne Sopot
Zastosowanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości w hybrydowym leczeniu chorych na COVID – 19 – badanie pilotażowe - Agnieszka Jankowska - Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
15.30 – 16.30 
Sesja Naukowa IV 

Nauka chodzenia we wczesny, okresie po udarze mózgu z wykorzystaniem częściowego odciążenia masy ciała - Jarosław Szczygieł - ,,Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i gier na sprawność funkcjonalną, zmniejszenie ryzyka upadków i funkcje poznawcze u osób starszych - Joanna Piech - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Bogusława Frańczuka w Krakowie
Hipoteza rozwoju skoliozy idiopatycznej według 3 typów morfologicznych rotacji kręgosłupa, przyczyną trudności w jej wczesnym wykryciu - Marek Kluszczyński - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.
Jałowa martwica głowy V kości śródręcza niezdiagnozowana podczas teleporady – opis przypadku - Marcin Piwnik - Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi  | Uniwersytet Medyczny w Łodzi
16.30 – 16.45Przerwa kawowa
16.45 – 17.15 
Sesja Naukowa V - Sesja Naukowa V - plakatowa

Czynniki modyfikujące poziom lęku i zaburzeń depresyjnych u pacjentów po COVID-19 – badanie pilotażowe - Agnieszka Turoń-Skrzypińska - Zakład Rehabilitacji Medycznej I Fizjoterapii Klinicznej PUM
Immunomodulacja - nowe wezwanie rehabilitacji w czasie pandemii i po jej wygaśnięciu - Tarsycjusz Kaźmierczuk - Dr n.med.  Ordynator Oddziału  Rehabilitacji w Pokoju; SCM z/s w Kup
21-dniowa rehabilitacja ogólnoustrojowa u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz biodrowego wpływa na podwyższenie poziomu interleukin w osoczu, VEGF, TNF-α, PDGF-BB, oraz Eotaksyny. - Bronisława Skrzep-Poloczek - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wysział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i zakład Fizjologii
19.00Uroczysta kolacja dla uczestników

14.05.2022 r. - sobota


9.30 – 11.30 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
11.30-12.00Zakończenie Sympozjum