Program

Program ramowy XI Kongresu
Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji w dniach 13-14 maja 2022 roku w Krakowie

CZWARTEK 12.05.2022

16:00-19:00

Lunch dla Zarządu Głównego PTReh i zaproszonych Gości*- SALA BUDAPESZT A

Zebranie Zarządu Głównego PTReh* - SALA BUDAPESZT C

PIĄTEK 13.05.2022

SALA WIEDEŃ A

8:00-9:00

Godzina z ekspertem: Zastosowanie toksyny botulinowej w gabinecie specjalisty rehabilitacji medycznej (ślinotok, ból, dystonia, drżenie, spastyczność, nadpotliwość) - Iwona Sarzyńska-Długosz, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

9:00-9:30

Rozpoczęcie Kongresu: Powitanie uczestników i gości. Wystąpienia okolicznościowe.

Wspomnienie o ŚP. Profesorze Piotrze Majcherze - Rafał Sapuła, Zamojska Klinika Rehabilitacji

 

SESJA NAUKOWA I

Krystyna Księżopolska-Orłowska, Marek Krasuski, Marta Woldańska-Okońska, Bartosz Molik, Elżbieta Miller

9:30–11:15

"Od Krakowa (1990) do Krakowa (2021)" - dwadzieścia Sympozjów Naukowych Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji - Jolanta Kujawa, Bogumił Przeździak, Marek Krasuski,

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po przebyciu SARS-COV 2 - Marta Woldańska-Okońska, Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Standardy diagnostyczne i terapeutyczne w fizjoterapii pacjentów po COVID – 19 – analiza wybranych aspektów - Anna Szczygielska-Babiuch, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Ocena skuteczności kinezyterapii w trakcie leczenia covid-19 w tymczasowym oddziale zakaźnym - Jarosław Tałałaj, Klinika Rehabilitacji, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

Schemat postępowania i możliwości bezpiecznego prowadzenia rehabilitacji neurologicznej oraz ochrony personelu jak i pacjentów wypracowany w trakcie trwającej pandemii - Elżbieta Miller, Katedra i Klinika Rehabilitacji Neurologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Możliwości telerehabilitacji pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne’a w dobie pandemii COVID 19 - Joanna Jabłońska-Brudło - Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

11:15-11:30

PRZERWA KAWOWA

 

SESJA NAUKOWA II - Sponsor Med & Care, Od stopy cukrzycowej do amputacji

Krzysztof Klukowski, Aleksander Roniker, Piotr Dziemidok,

 Tomasz Saran, Dariusz Białoszewski

 

SALA WIEDEŃ A

11:30-13:00

Etiopatogeneza i leczenie neuropatii cukrzycowej - od hiperglikemii do owrzodzenia - Piotr Dziemidok, Instytut Medycyny Wsi im.Witolda Chodźki w Lublinie

Etiopatogeneza i leczenie Zespołu Stopy Cukrzycowej - od owrzodzenia do amputacji - Daria Gorczyca - Siudak, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Aspekty ortopedyczne stopy cukrzycowej - Jacek Kopacz, Krzysztof Gawęda, Piotr Gorlach, Jan Gosik - Klinika Ortopedii i Traumatologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rehabilitacja po amputacji kończyny dolnej z powodu zespołu stopy cukrzycowej - Paweł Paździor, Tomasz Saran, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie

Pacjent bez bólu lepiej stosuje się do zaleceń -innowacyjna technologia Fremslife u pacjentów z neuropatią – MED&CARE

13:00-14:00

LUNCH

 

SESJA NAUKOWA III – Neurorehabilitacja

Andrzej Kwolek, Iwona Sarzyńska-Długosz, Iwona Rotter,

Ewa Zamysłowska-Szmytke, Joanna Jabłońska-Brudło

 

SALA WIEDEŃ A

14:00-15:45

Odzyskiwanie funkcji kończyny górnej po udarze mózgu - Iwona Sarzyńska-Długosz, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej II Kliniki Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Toksyna botulinowa w leczeniu spastyczności. Program B57 - Małgorzata Dec – Ćwiek, Katedra i Klinika Neurologii, CMUJ, Kraków Oddział Kliniczny Neurologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków

Ocena układu równowagi, zaburzeń chodu oraz postępów rehabilitacji na podstawie badań posturografii mobilnej - Ewa Zamysłowska-Szmytke, Magdalena Janc, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Ocena funkcjonalna chodu osób po udarze mózgu - Mariusz Drużbicki, Agnieszka Guzik, Lidia Perenc, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Nauka chodzenia we wczesnym okresie po udarze mózgu z wykorzystaniem częściowego odciążenia masy ciała - Jarosław Szczygieł, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Powiatowy w Zawierciu, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

Wpływ rehabilitacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i gier na sprawność funkcjonalną, zmniejszenie ryzyka upadków i funkcje poznawcze u osób starszych - Joanna Piech, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. Bogusława Frańczuka w Krakowie

15:45-16:15

PRZERWA KAWOWA

16:15-17:45

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji

19:00

Uroczysta kolacja dla uczestników* (dodatkowo płatna)

SOBOTA 14.05.2022

 

SESJA NAUKOWA IV - Wyzwania internistyczne w rehabilitacji

 

Dominika Szalewska,

Katarzyna Wieczorowska -Tobis,

Krzysztof Czernicki, Grzegorz Mąkosa

SESJA NAUKOWA V - Rehabilitacja w dobie pandemii COVID-19

 

Piotr Tederko,

 Lidia Perenc, Tomasz Saran,

Iwona Maciąg-Tymecka

SESJA NAUKOWA VI – plakatowa

 

 

Jolanta Taczała,

 Mariusz Drużbicki, Wiesław Rycerski,

Piotr Siwik

 

SALA WIEDEŃ B

SALA WIEDEŃ A

SALA BUDAPESZT C

9:30-11:30

Współistnienie chorób układu sercowo-naczyniowego wyzwaniem dla rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej - Dominika Szalewska,

Klinika Rehabilitacji Gdański Uniwersytet Medyczny

Wpływ pandemii Covid-19 na poziom lęku i depresji u opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych - Lidia Perenc, Instytut Nauk o  Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski

Czynniki modyfikujące poziom lęku i zaburzeń depresyjnych u pacjentów po COVID-19 – badanie pilotażowe - Alicja Mińko, Zakład Rehabilitacji Medycznej I Fizjoterapii Klinicznej PUM

Leki jako przyczyna niepełnosprawności u starszych pacjentów - Katarzyna Wieczorowska -Tobis, Pracownia Geriatrii, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Akceptacja choroby, radzenie sobie ze stresem oraz oczekiwania względem personelu medycznego wśród pacjentów oddziału rehabilitacji w związku z sytuacją pandemii COVID-19 i izolacji społecznej - Anna Starowicz-Filip, Collegium Medicum UJ, Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii

Immunomodulacja - nowe wezwanie rehabilitacji w czasie pandemii i po jej wygaśnięciu - Tarsycjusz Kaźmierczuk, Oddział  Rehabilitacji w Pokoju, SCM z/s w Kup

Specyfika rehabilitacji starszych pacjentów - Rafał Sapuła, Zamojska Klinika Rehabilitacji

Poczucie alienacji rodzin dzieci z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19 - Iwona Maciąg-Tymecka, Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, Centrum Rehabilitacji Krok Po Kroku w Gdańsku

 

21-dniowa rehabilitacja ogólnoustrojowa u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oraz biodrowego wpływa na podwyższenie poziomu interleukin w osoczu, VEGF, TNF-α, PDGF-BB, oraz Eotaksyny - Bronisława Skrzep-Poloczek, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu Katedra i Zakład Fizjologii

Model diagnostyczno-terapeutyczny leczenia skolioz według równowagi odruchowej kręgosłupa z zastosowaniem urządzenia GraviSpine – dr n. med. Marek Kluszczyński, Wydział Nauk o Zdrowiu – Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny.

Zastosowanie pola magnetycznego niskiej częstotliwości w hybrydowym leczeniu chorych na COVID-19 – badanie pilotażowe - Agnieszka Jankowska, Marta Woldańska-Okońska, Klinika Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Wpływ pandemii COVID-19 na jakość i efektywność zajęć wychowania fizycznego u dzieci szkolnych - Julia Brzozowska, Edyta Matusik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra i Klinika Rehabilitacji

 

Sesja Naukowa VII – Rehabilitacja Onkologiczna

 

Katarzyna Hojan, Małgorzata Łukowicz,

Jacek Durmała,

Rafał Sapuła

Rola nowoczesnej terapii zajęciowej i znaczenie współpracy w zespole interdyscyplinarnym w procesie rehabilitacji pacjenta w dobie COVID-19 na podstawie wybranych przypadków klinicznych - Anna Kapinus, Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka

 

SALA WIEDEŃ B

Rehabilitacja zespołu zmęczenia w przebiegu choroby nowotworowej - Katarzyna Hojan,

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Analiza zaburzeń poznawczo-behawioralnych u pacjentów z guzami mózgu poddanych radioterapii - doniesienie wstępne, Katarzyna Hojan, Anna Pieczyńska, Agnieszka Pilarska, Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Wieloprofilowa rehabilitacja 9 letniej dziewczynki po ciężkiej postaci PIMS – opis przypadku - Marcin Machnia, Ewelina Leśniak-Monikowska, Klinika Rehabilitacji Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 

 

 

 

 

Nowatorski system do oceny układu równowagi, zaburzeń chodu oraz postępów rehabilitacji - Magdalena Janc, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra i Klinika Rehabilitacji

Wybrane problemy w rehabilitacji osób z chorobą nowotworową -  Rafał Sapuła, Zamojska Klinika Rehabilitacji

Stan kondycji fizycznej u dzieci i młodzieży w Polsce – raport z projektu „Aktywny powrót do szkoły” – Bartosz Molik, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wpływ środowiska wodnego w rehabilitacji po przebytym COVID-19 – Tomasz Partyka, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

 

Determinanty zatrudnienia użytkowników elektrycznych wózków inwalidzkich – obserwacyjne badania pilotażowe – Piotr Tederko (1,2), Justyna Frasuńska (1,2), Konstancja Bobecka Wesołowska (3), Beata Tarnacka (1,2)

1.           Klinika Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2.           Klinika Rehabilitacji Narodowego Instytutu Reumatologii, Geriatrii i Rehabilitacji

3.           Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

 

 

11:30-12:00

ZAKOŃCZENIE KONGRESU

Rafał Sapuła

* niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE