Rejestracja

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW JEST OTWARTA


KLIKNIJ NA PONIŻSZY PRZYCISK, ABY ROZPOCZĄĆ PROCES REJESTRACJIWARUNKI OGÓLNE


Proszę kliknąć, aby pobrać Warunki Ogólne. Uczestników obowiązują warunki ogólne w momencie rejestracji na Sympozjum i zachęcamy do uważnego zapoznania się z zapisami regulaminu.


Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dotyczące udziału w Sympozjum.Opłata rejestracyjna - Standard
(Udział w seminarium; Dostęp do lunchu;  Dostęp do przerwy kawowej; Możliwość zgłoszenia jednego abstraktu; Materiały konferencyjne)


   750 zł  

Opłata rejestracyjna - Student/Doktorant
(Udział w seminarium; Dostęp do przerwy kawowej; Możliwość zgłoszenia jednego abstraktu; Materiały konferencyjne)


250 zł

Kolacja konferencyjna


180 zł

REJESTRACJA

1. Rejestracji na XX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji można dokonać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny on-line.

2. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail z powiadomieniem na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli w ciągu godziny od przesłania zgłoszenia nie otrzymali Państwo maila z powiadomieniem, prosimy o sprawdzenie folderu spam/wiadomości-śmieci lub kontakt z Biurem Organizacyjnym Sympozjum w celu potwierdzenia statusu rejestracji.

3. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa oraz wszystkich zamówionych usług będzie dostępne na indywidualnym koncie w systemie rejestracyjnym.


PŁATNOŚĆ I FAKTURY

1. Dostępne są następujące formy płatności:

  • płatność na konto bankowe, na podstawie faktury proforma, która będzie gotowa do pobrania bezpośrednio z osobistego konta rejestracyjnego

​​2. Wszystkie płatności powinny być opatrzone następującą informacją: Imię i nazwisko uczestnika + Reha Sympozjum

3. Koszty bankowe muszą być pokryte przez uczestnika. 

4. Po otrzymaniu płatności faktura VAT będzie gotowa do pobrania bezpośrednio z osobistego konta rejestracyjnego w ciągu 14 dni od zarejestrowania wpłaty na koncie bankowym Biura Organizacyjnego Sympozjum. Uwaga: proces ten może potrwać dłużej (w niektórych przypadkach nawet 4 tygodnie), jeśli korzystacie Państwo z systemu płatności online.

5. Data dokonania przelewu (zgodnie z terminami podanymi w tabeli) będzie uznawana za datę rejestracji uczestnika. W przypadku niedotrzymania tego terminu, automatycznie zostanie naliczona kolejna obowiązująca opłata.


KOLACJA 

Rejestracja na wieczorne spotkanie jest możliwa poprzez konto użytkownika. Wszystkie szczegóły dotyczące miejsca zawate są w zakładce "Kolacja"